Dětský lékař

Třebízského 183, Slaný, 274 01

Tel.: 312 524 127

E-mail: sestrababypraxe@restrial.com

Zdravotní služby

Zdravotní služby, které poskytujeme našim dětským a dospívajícím pacientům jsou z velké části zaměřeny na předcházení vzniku a rozvoji chorob. Snažíme se zajistit pro naše pacienty od novorozeneckého věku do rané dospělosti (kdy naši pacienti přecházejí do péče praktických lékařů pro dospělé) diagnostické, léčebné a preventivní intervence, které vycházejí z moderních medicínských poznatků v souladu s doporučeními odborných lékařských společností.
Naše zdravotnické zařízení je vybaveno moderními diagnostickými analyzátory, které využíváme např. pro určení hodnoty CRP, streptestu nebo vyšetření moče, abychom mohli rychle a cíleně rozhodnout o efektivním léčebném postupu. Zároveň se snažíme co nejvíce využívat metod a postupů hrazených zdravotními pojišťovnami tak, aby poskytované zdravotní služby byly pro naše pacienty finančně únosné.

Velmi dobrá informovanost a znalost zdravotního stavu jsou nedílnou součástí léčebně preventivního procesu. Automaticky se snažíme našim pacientům poskytnout co možná nejvíce informací srozumitelnou formou tak, aby správně rozuměli nemoci jako takové a zvoleným léčebným postupům. Zároveň tak pacienti získají realistický náhled na nemoc stejně jako realistická očekávání stran výsledku léčby a doby k léčbě potřebné.

Považujeme za velmi důležité poskytovat našim pacientům i konzultace stran zdravého životního stylu, vhodných pohybových aktivit, správných stravovacích návyků. Jsme si vědomi, že naši pacienti procházejí mnohdy komplikovanými životními situacemi. Jsme připraveni s nimi, popřípadě s jejich rodiči, diskutovat na téma možných úskalí spojených s užíváním návykových látek, preventivně zde působit formou edukačně konzultační, popřípadě začít včas vznikající problém řešit.

Vážíme si vašeho času, a proto se Vás snažíme objednávat na přesný čas tak, abyste v čekárně strávili maximálně 15 minut. V případě, že se nás rozhodnete navštívit s akutním stavem bez objednání, doporučujeme vám zavolat a dohodnout se na vhodném čase návštěvy tak, abychom Vás nenechali zbytečně čekat.

Dokumenty ke stažení

Ordinační hodiny Ceník