Dětský lékař

Sádecká 366, Řevnice, 252 00

Tel.: 257 720 143

E-mail: sestrarevnice@restrial.com

Zdravotní služby

Zdravotní služby, které poskytujeme našim dětským a dospívajícím pacientům jsou z velké části zaměřeny na předcházení vzniku a rozvoji chorob. Snažíme se zajistit pro naše pacienty od novorozeneckého věku do rané dospělosti (kdy naši pacienti přecházejí do péče praktických lékařů pro dospělé) diagnostické, léčebné a preventivní intervence, které vycházejí z moderních medicínských poznatků v souladu s doporučeními odborných lékařských společností.
Naše zdravotnické zařízení je vybaveno moderními diagnostickými analyzátory, které využíváme např. pro určení hodnoty CRP, streptestu nebo vyšetření moče, abychom mohli rychle a cíleně rozhodnout o efektivním léčebném postupu. Zároveň se snažíme co nejvíce využívat metod a postupů hrazených zdravotními pojišťovnami tak, aby poskytované zdravotní služby byly pro naše pacienty finančně únosné.

Velmi dobrá informovanost a znalost zdravotního stavu jsou nedílnou součástí léčebně preventivního procesu. Automaticky se snažíme našim pacientům poskytnout co možná nejvíce informací srozumitelnou formou tak, aby správně rozuměli nemoci jako takové a zvoleným léčebným postupům. Zároveň tak pacienti získají realistický náhled na nemoc stejně jako realistická očekávání stran výsledku léčby a doby k léčbě potřebné.

Považujeme za velmi důležité poskytovat našim pacientům také konzultace stran zdravého životního stylu, vhodných pohybových aktivit, správných stravovacích návyků. Jsme si vědomi, že naši pacienti procházejí mnohdy komplikovanými životními situacemi. Jsme připraveni s nimi, popřípadě s jejich rodiči, diskutovat na téma možných úskalí spojených s užíváním návykových látek, preventivně zde působit formou edukačně konzultační, popřípadě začít včas vznikající problém řešit.Dokumenty ke stažení

Ordinační hodiny Ceník