Dětské lékařství – Očkování

Co bychom měli vědět o očkování – příručka nejen pro rodiče: http://www.o-ockovani.cz/http://www.o-ockovani.cz/

 

Povinné očkování
Plošné očkování dětí hexavakcínou (kombinace 6-ti očkovacích látek)) se provádí od 9. týdnů věku. Skládá se ze tří základních dávek v měsíčním odstupu a čtvrté posilující dávky většinou po půl roce od podání třetí dávky.  Vakcína chrání proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, infekci způsobené bakterií Hemophilus influenzae typu B a dětské obrně. Používané jsou vakcíny Infanrix Hexa nebo Hexacima.
Očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provádí   živou vakcínou Priorix nejdříve v  15ti měsících věku dítěte, druhá dávka se podává  za  6-10 měsíců po základní dávce.
Přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli probíhá v 5. až   6. roce věku vakcínou Infanrix.
Přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli  a  dětské obrně probíhá v 10. až 11. roce věku vakcínou Boostrix Polio.

Nepovinné – doporučené očkování
Očkování proti rotavirovým infekcím:
Rotaviry způsobují zvracení a průjem s rizikem dehydratace. Očkování se provádí  perorální vakcínou (sladký roztok) od 6-ti týdnů věku.

Očkování proti pneumokokovým onemocněním:
Pneumokoky způsobují respirační infekce  a dále závažná pneumokoková onemocnění, mezi které řadíme meningitidu, sepsi(celková reakce organismu na infekci, laicky=otrava krve) a rozsáhlejší zápaly plic.  Očkování je doporučeno v kojeneckém věku, probíhá souběžně s aplikací hexavakcíny.  K dispozici jsou vakcíny Synflorix a Prevenar  13.

Očkování proti meningokokovým onemocněním:
Meningokoky způsobují závažné infekce jako je meningitida a sepse.  K dispozici jsou vakcíny Bexsero (meningokok skupiny B), Nimenrix (meningokok skupiny A, C, W135 a Y), Menveo (meningokok skupiny A, C, W135 a Y )  a Neisvac C (meningokok skupiny C)

Očkování proti HPV (lidský papilomavirus):
Byla prokázána souvislost s infekcí HPV a rozvojem rakoviny děložního čípku. Očkování se provádí dvěma dávkami u dívek od  13ti let.

Očkování proti planým neštovicím:
Očkování je možné vakcínou Varilrix nebo při povinném očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím zvolit vakcínu Priorix Tetra, která je čtyřkombinací.

Očkování proti klíšťové encefalitidě:
Aplikace vakcíny je možná od jednoho roku věku.

Očkování proti hepatitidě A:  
Aplikace vakcíny je možná od jednoho roku věku.

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2015

TERMÍN
VĚK DÍTĚTE

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

 

NEMOC

OČKOVACÍ LÁTKA

NEMOC

OČKOVACÍ LÁTKA

od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
11.-15. měsíc Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
15. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
do 18. měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)
21. až 25. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka-za 6-10 měsíců po 1. dávce) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5. – 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)
10. – 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)
13. rok (jen dívky) Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

 

http://www.vakcinace.eu/otazky-a-odpovedi-blue

Přehled všech dostupných očkovacích látek včetně SPC (Souhrn údajů o léčivém přípravku).

http://www.vakcinace.eu/prehled-dostupnych-vakcin