Diabetologie – Edukační centrum

Edukační centrum ResTrial
V našem edukačním procesu se pacienti setkají s několika fázemi edukace. Počáteční edukace u nově diagnostikovaného pacienta provádí lékař, následuje komplexní ucelená edukace a v poslední řadě má pacient možnost přihlásit se i na reedukaci ohledně jeho onemocnění. Edukace u nás probíhají jak individuálně tak po skupinách. Skupinové edukace jsou přizpůsobeny pro maximálně 5 pacientů. Do těchto skupin se co nejvíce snažíme zařazovat věkově blízké pacienty, kteří mohou mít podobné zkušenosti, obavy a zájmy. I díky tomu se ze skupinových edukací často stává přátelské posezení, kde si naši pacienti vzájemně vyměňují informace o diabetu a své zkušenosti s určitými problémy.

Pacienti mají možnost se přihlásit sami nebo po doporučení lékaře do těchto skupin:

•    Kompletní edukace diabetika
Touto edukací projde každý nově diagnostikovaný pacient ale i pacient, u kterého došlo ke změně farmakologické léčby. Mezi hlavní probíraná témata patří: podstata onemocnění, způsob léčby, akutní a chronické komplikace, vlastní kontrola diabetu, dietní léčba diabetu, vhodná pohybová aktivita.

•    Reedukace diabetika
Edukace určena pro všechny pacienty, kteří mají zájem posílit si svoji znalost diabetu, a i pro pacienty, kterým to vzhledem ke špatné kompenzaci diabetu doporučí lékař. Tato reedukace často probíhá s obrázkovou konverzační mapou , díky čemu se edukace stává zábavnou stolní hrou.

•    Redukce hmotnosti s možnými následnými konzultacemi jídelníčku
Tato edukace je nejvíce zaměřena na zdravé stravování a pohybovou aktivitu. Pokud má pacient opravdový zájem redukovat svou hmotnost, má možnost pravidelných konzultací ohledně jeho jídelníčku s nutričním terapeutem. Zásady, jak správně zapisovat jídelníček naleznete zde. Tato služba je k dispozici také pro širokou veřejnost.

•    Nordic walking v přírodě
Naši pacienti mají možnost vyzkoušet si s námi chození s holemi, které je v poslední době velmi populární. Hole si mohou pacienti vzít vlastní nebo si je vypůjčit u nás.

•    Volné konzultace
U nás jsou připraveny i volné konzultace s nutričním terapeutem. Časy konzultací jsou vyvěšené na nástěnce v čekárně.

•    Vyšetření dolních končetin s následnou edukací ohledně péče o dolní končetiny
Jednou z významných komplikací cukrovky je postižení nervů (neuropatie) a cévního zásobení vašich nohou. V průběhu let mohou být nervová zakončení na dolních končetinách poškozena příliš vysokou hladinou cukru v krvi, což způsobuje poruchy citlivosti. Proto dochází ke ztrátě schopnosti pociťovat tlak, bolest a teplo. Když tyto pocity ztratíte, snadno pak může dojít k poškození dolních končetin, aniž byste si toho všimli.
1x ročně preventivně vyšetřujeme poruchy vnímání hluboké citlivosti vibrační ladičkou, dotyku (vyšetření tenkými vlákny – monofilamenty), tepla a chladu (dotyk zkumavky s teplou / studenou vodou) a orientační cévní vyšetření (Doppler – měření kotníkových tlaků). Po těchto vyšetřeních následuje poučení o prevenci onemocnění dolních končetin s důrazem jak každodenně o dolní končetiny pečovat. Doporučíme Vám vhodnou obuv a pedikúru.