Diabetologie

Sofijské náměstí 3404/3, Praha 12, 143 00

Tel.: 242 451 010

E-mail: dia_praha4@restrial.com

Náš tým

Lékaři

MUDr. Emília Malicherová

Vedoucí lékařka

MUDr. Dina Odarčenková

Lékařka

MUDr. Tomáš Schvalb

Lékař

MUDr. Lucie Chmelařová

Lékařka

 Zdravotní sestry

Barbora Kassouf

Staniční sestra

Iva Krůtová

Všeobecná sestra

Michaela Humhalová

Všeobecná sestra

 Nutriční specialista

Bc. Jana Vítová

Nutriční terapeutka

 Recepce

Kateřina Kašparová

Recepční

Zdravotní služby

Celý text
Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.
Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru a tuků v krvi a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace).

Uvědomujeme si, že cukrovka je onemocnění chronické, vyžadující od pacientů spolupráci, trpělivost, ochotu a vůli s cukrovkou v tom nejlepším slova smyslu bojovat. Z tohoto důvodu věnujeme mnoho energie diskuzím s pacienty, kde hlavní snahou je objasnit pravidla a zákonitosti, které jejich život s cukrovkou ovlivňují a ovlivňovat budou. Jsou to ta tolik nepopulární režimová opatření nebo chcete-li úprava životního stylu. Nicméně bez dobré spolupráce s pacientem nelze dosáhnout požadovaných výsledků v léčbě cukrovky.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a mozkové mrtvice. Proto na našem pracovišti každému pacientovi pravidelně kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, ale také v pravidelných intervalech 24 hodinovým ambulantním monitorováním tlaku. Všichni pacienti u nás musí mít pravidelně kontrolován EKG záznam stejně jako hodnoty krevních tuků, a tam kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Pravidelně kontrolujeme našim pacientům dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické.

Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.

Edukační centrum

Pracoviště pro edukaci diabetiků

Spádová oblast pracoviště pro edukaci diabetiků je cca 100 000 obyvatel. Toto pracoviště spadá pod diabetologické centrum nebo diabetologickou ambulanci, i když může edukovat pacienty doporučené k edukaci jinými ošetřujícími lékaři.

Definice: Toto pracoviště provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků na doporučení ošetřujících lékařů dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti.

Diabetes mellitus

Co to je?

 • Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, jehož hlavním znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi). Vzniká v důsledku poruchy tvorby nebo sekrece (vylučování) inzulínu v slinivce břišní či v důsledku poruchy účinku inzulínu v buňkách různých tkání.
 • Onemocnění je provázeno komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.
 • V důsledku této poruchy se postupně rozvíjí dlouhodobé komplikace – viz dále.

Celý text

Klasické příznaky – projevují se většinou při vysokých glykémiích (glykémie – vysoká koncentrace glukosy/ cukru v krvi)

 • Žízeň, zvýšené močení (i v noci), hubnutí při normální chuti k jídlu, únava, přechodné poruchy zrakové ostrosti, poruchy vědomí až koma.

Další příznaky:

 • Opakující se infekce močového ústrojí a kůže, zvýšená kazivost zubů, poruchy potence, poruchy vyprazdňování žaludku a střev, příznaky vycházející z aterosklerotického postižení cév (ateroskleróza – „kornatění“ tepen), trvalé poškození zraku při pokročilém poškození cév na oční sítnici.

Klasifikace – rozdělení:

 1. Diabetes mellitus 1. typu
 2. Diabetes mellitus 2. typu (dříve také nazývaný stařecký typ)
 3. Ostatní specifické typy diabetu
 4. Gestační diabetes mellitus (těhotenský)

Diabetes mellitus 1. typu

 • Onemocnění se projevuje nejčastěji v dětství, v období puberty, nebo v období dospívání či do 30 let věku, výjimkou však může být i vyšší věk.
 • Vyznačuje se naprostou závislostí pacienta na inzulínu – jediná možná léčba je inzulín!
 • Rozvíjí se na základě destrukce beta buněk slinivky břišní, které produkují inzulín autoimunitním zánětem (imunitní systém člověka napadá vlastní buňky a orgány).
 • Spouštěcí mechanismus není přesně znám, pravděpodobně je to virová infekce nebo styk s jiným endogenním (vnitřním) nebo exogenním (zevním) činitelem. V průběhu několika měsíců dojde k úplnému vyhasnutí tvorby a sekrece (vylučování) inzulínu.
 • Pro diagnostiku tohoto typu diabetu svědčí hyperglykémie současně s přítomností cukru v moči. Vyskytují se klasické příznaky diabetu a v krvi jsou přítomné typické autoprotilátky.
 • Zvláštním typem je typ LADA (late autoimmune diabetes of adult) – opožděný autoimunitní diabetes dospělých, pro který je typická pozvolnější destrukce beta buněk, pacienti často v úvodu onemocnění vystačí s léčbou tabletami, nicméně později je nutná léčba inzulínem. Vzniká v pozdějším věku.

Diabetes mellitus 2. typu

 • Obvykle se projevuje po 40. roku života. Při jeho vzniku se uplatňuje zhoršující se porucha sekrece (vylučování) inzulínu na pozadí inzulínové rezistence (necitlivosti tkání, resp. buněk na inzulín). V poslední době se onemocnění vyskytuje stále častěji i v dětském věku, a to v souvislosti se stoupajícím výskytem obezity u dětí.
 • Na vzniku se podílí genetická predispozice a řada exogenních (zevních) faktorů, jako je obezita, malá nebo žádná fyzická aktivita, kouření a stres.
 • Začátek onemocnění bývá pozvolný, často bez přítomnosti klasických příznaků a záchyt je často náhodný.
 • Nemocní nejsou závislí na podávání inzulínu, většinou se léčí tabletami a dietními opatřeními. U nemocných ale může docházet po letech k selhání perorální léčby, proto je nutné převést pacienta na léčbu inzulínem. Terapie inzulínem je někdy nevyhnutelná i při záchytu onemocnění, pokud jsou glykémie příliš vysoké, většinou u pacientů, u kterých probíhalo onemocnění již delší dobu skrytě.

Gestační (těhotenský) diabetes mellitus

 • Je porucha tolerance glukózy, nově zjištěna v těhotenství.
 • Neodhalený těhotenský diabetes může vést k závažným komplikacím v těhotenství a při porodu.
 • Vyšetření na přítomnost těhotenského diabetu se provádí pomocí orálního glukózového testu (oGTT) mezi 24. a 28. týdnem gravidity. Pokud jsou přítomné rizikové faktory, doporučuje se jej provádět již mezi 16. a 18. týdnem gravidity.
 • Po ukončení těhotenství se metabolismus většinou normalizuje.
 • V terminologii je nutné rozlišovat těhotenský diabetes a těhotenství u pacientky s již známým diabetem před těhotenstvím.
Foto recepce

Ambulance diabetologie se stěhuje!

Od 6. 8. 2018 je ambulance DIABETOLOGIE a INTERNY přestěhována z polikliniky Modřany, Soukalova 3355, Praha – Modřany do nově zrekonstruovaných prostor Kliniky ResTrial na Sofijském náměstí 3404/3, Praha – Modřany, která je vzdálená jen 150 m.

Věříme, že Vám zde budeme moci nabídnout lepší zázemí i více soukromí a komfortu při diabetologických a interních vyšetřeních.

Zavřít