Diabetologie – Pomůcky pro diabetiky

CO HRADÍ DIABETIKOVI JEHO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA?

Diagnostické proužky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění diabetikům, kterým je předepíše jejich ošetřující lékař (diabetolog), takto:
•    do 100 proužků za rok (do celkové výše 800 Kč) pro pacienty léčené antidiabetiky (tabletkami),
•    do 400 proužků za rok (do celkové výše 3 200 Kč) pro pacienty léčené inzulinem aplikovaným 1-2x denně
•    množství od 400 do 1000 proužků za rok lze předepsat nemocným léčeným intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 a více aplikací inzulinu denně) nebo inzulinovou pumpou, ovšem po schválení revizním lékařem.
•    množství od 1 000 do 1 800 proužků za rok může lékař příslušné odbornosti předepsat a revizní lékař schválit k úhradě z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě dětí do 18 let a těhotných diabetiček.

Lancety k odběrovým perům 1 x balení po 100ks. Jehly k inzulinovým perům dle množství aplikovaných dávek inzulinu denně, max. však 2 balení za rok.
Dále pojišťovna přispívá na preventivní obuv pro diabetiky, v časovém rozmezí 1 x za 2 roky v hodnotě 1000kč po předchozím schválení revizním lékařem, jakožto prevenci vzniku rizika syndromu diabetické nohy.