Diabetologie

Pavlovova 7, Svitavy, 568 02

Tel.: 461 535 200

E-mail: diabetologiesvitavy@restrial.com

Zdravotní služby

Ambulance je v provozu od roku 1997 a zajišťuje komplexní péči o nemocné s diabetem převážně z okresu Svitavy. Jsou zde léčení také nemocní s endokrinopatiemi, osteoporózou a interním onemocněním.

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.
Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru a tuků v krvi a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace).

Uvědomujeme si, že cukrovka je onemocnění chronické, vyžadující od pacientů spolupráci, trpělivost, ochotu a vůli s cukrovkou v tom nejlepším slova smyslu bojovat. Z tohoto důvodu věnujeme mnoho energie diskuzím s pacienty, kde hlavní snahou je objasnit pravidla a zákonitosti, které jejich život s cukrovkou ovlivňují a ovlivňovat budou. Jsou to ta tolik nepopulární režimová opatření nebo chcete-li úprava životního stylu. Nicméně bez dobré spolupráce s pacientem nelze dosáhnout požadovaných výsledků v léčbě cukrovky.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a mozkové mrtvice. Proto na našem pracovišti každému pacientovi pravidelně kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, ale také v pravidelných intervalech 24 hodinovým ambulantním monitorováním tlaku. Všichni pacienti u nás musí mít pravidelně kontrolován EKG záznam stejně jako hodnoty krevních tuků, a tam kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Pravidelně kontrolujeme našim pacientům dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické.

Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.