Endokrinologie – Snížená funkce štítné žlázy

Snížená činnost štítné žlázy – hypotyreóza

Příčiny
V současné době je nejčastější příčinou hypotyreózy autoimunitní zánět štítné žlázy – chronická lymfocytární tyreoiditida. Toto onemocnění je způsobeno poškozením štítné žlázy vlastním imunitním systémem. Příčina této imunitní poruchy není dosud zcela objasněna. Jde pravděpodobně o působení infekce, nebo toxinů v prostředí, které u osob se zvýšenou vnímavostí, můžou danou poruchu imunity spustit. Autoimunitní zánět pak postupně vede k poruše tvorby hormonů a rozvíjí se snížená činnost štítné žlázy. Mezi méně časté příčiny hypotyreózy patří stavy po operačním odstranění štítné žlázy a ozáření štítné žlázy. Nedostatek jodu je nejčastější příčinou hypotyreózy v oblastech s jeho endemickým nedostatkem, jedná se o horské oblasti zemí třetího světa, kde je nízký obsah jodu v půdě. Ostatní příčiny hypotyreózy jsou vzácné.

Příznaky
Nejdůležitější příznaky hypotyreózy jsou únava, ospalost, nevýkonnost, zimomřivost, svalová slabost, chladná a suchá kůže. Může se objevit prosáknutí až otoky kůže a podkoží, nekvalitní vlasy a padání vlasů, zácpa. Někdy dochází také k mírnému nárůstu tělesné hmotnosti, zejména vlivem zadržování tekutiny v těle, obezita nepatří do obrazu hypotyreózy.
Kromě hypotyreózy s plně vyjádřenými příznaky existuje i forma onemocnění, u které jsou příznaky vyjádřeny jen málo nebo vůbec. Hovoříme pak o tzv. subklinické hypotyreóze. Pacient nemá žádné obtíže, nebo má pouze obtíže mírné, může pociťovat lehkou únavu, slabost.

Diagnóza
V případě podezření na sníženou činnost štítné žlázy je nejdůležitější stanovení koncentrace tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH) v krvi, která je u hypotyreózy zvýšená. Kromě toho dochází u rozvinuté hypotyreózy také ke snížení koncentrace hormonů štítné žlázy (volného tyroxinu – FT4 a volného trijodtyroninu – FT3) v krvi. K průkazu autoimunitního zánětu je důležité stanovení protilátek proti štítné žláze v krvi. Dále k upřesnění diagnózy provádíme sonografii štítné žlázy.

Léčba
K léčbě hypotyreózy používáme tzv. substituční terapii. Jejím principem je dodávání chybějících hormonů do organismu ve formě tablet. Dávkování je individuální. Pokud je tato léčba správně vedena, nemá žádné vedlejší účinky. Dlouhodobě neléčená hypotyreóza může mít závažné zdravotní důsledky a může vést i k smrti. Naopak, je-li toto onemocnění včas léčeno, nezanechává žádné následky a dochází ke kompletní úpravě všech příznaků.