Interna Brno

Jugoslávská 770/13, 613 00

Tel.: +420 545 424 753

Mob.: +420 731 410 246

E-mail: dia_brno@restrial.com

Zdravotní služby