Interna

Smetanovo nám. 1358/3, Slaný, 274 01

Tel.: 315 819 150

E-mail: interna@slanskazdravotni.cz

Zdravotní služby