Interna

Smetanovo nám. 1358, Slaný, 274 01

Tel.: 735 750 312

E-mail: interna@slanskazdravotni.cz

Zdravotní služby