Diabetologie

Jugoslávská 770/13
Brno, 613 00
T: +420 533 424 647
E: dia_brno@restrial.com

Our staff speaks English.

pondělí 07:00 – 12:00 12:30 – 18:00
úterý 07:00 – 13:00   
středa 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30
čtvrtek 07:00 – 12:00  12:30 – 15:30 
pátek    

  Autobus: 92
  Tramvaj: 3, 5, 9

  • Naleznete nás v budově A, 3. patro
  • Pozn. pro těhotné: Na první kontrolu si, prosím, doneste žádanku k vyšetření od gynekologa, těhotenskou průkazku, výsledky laboratorních vyšetření a vratnou zálohu (300 Kč) na glukometr. Na kontrolu nemusíte být nalačno.
  • V případě objednání nového pacienta nebo při akutních potížích se pacient musí vždy předem telefonicky domluvit s danou ambulancí!

Poskytovaná zdravotní péče

Poskytovaná péče

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Proto na našem pracovišti každému pacientovi kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, v indikovaných případech doporučujeme 24 hodinové ambulantní monitorování tlaku. Minimálně jednou ročně kontrolujeme hladiny krevních lipidů. Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru, tuků a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace). Všem pacientům je pravidelně kontrolován EKG záznam a tam, kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Našim pacientům pravidelně kontrolujeme dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Naše pracoviště také provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti. Cílem edukací je detailní seznámení pacientů s problematikou diabetu, které je nezbytné k dosažení dobré kompenzace a k zabránění rozvoje specifických komplikací diabetu. Edukace provádí speciálně zaškolený personál – atestovaný lékař, edukační sestra nebo kvalifikovaná nutriční terapeutka. Tématem edukací jsou například dietní opatření při diabetu, seznámení s komplikacemi diabetu a s jejich prevencí, s monitorací glykémií, s aplikací insulinu a úpravou dávkování insulinu, dále pak pohybová terapie při diabetu a mnoho dalších témat.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické. Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Jitka Přinosilová, lékařka

V roce 2010 absolvovala LF Masarykovy Univerzity v Brně. Ve stejném roce začala pracovat na Interní klinice Fakultní nemocnice Ostrava. Od roku 2012 se začala věnovat diabetologii ve FN Ostrava, kde působila a stále částečně působí jako lékař v diabetologickém centru. V roce 2016 získala atestaci v oboru vnitřního lékařství.

RESTRIAL TÝM

Sestry, recepce

Romana Kašpárková, všeobecná sestra

Střední zdravotnickou školu absolvovala v Brně. Na Vyšší odborné škole zdravotnické Josefa Podsedníka vystudovala obor diplomovaná všeobecná sestra. Po studiích pracovala téměř sedm let na kardiochirurgické JIP v pražském IKEMu. V ResTrialu působí od roku 2018.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace