Diabetologie

Poliklinika Vysočany

Sokolovská 810/304
Praha 9, 190 00
T: +420 237 762 772
T: +420 257 211 886
E: dia_praha9@restrial.com

Our staff speaks English.

Vážení pacienti,                                                                                chtěli bychom Vás informovat o ukončení provozu diabetologie ResTrial na Poliklinice Vysočany k 30.6.2023.      Můžete využít služeb našeho pracoviště na adrese Klinika ResTrial, Zhořelecká 514/2, Praha 8.                                              V případě zájmu se prosím objednejte na tel. 247 211 886. Děkujeme Váš ResTrial

pondělí 07:00 – 14:00
úterý 07:00 – 14:00   
středa 07:00 – 14:00
čtvrtek 07:00 – 14:00
pátek 07:00 – 14:00  

  Autobus: 151
  Tramvaj: 14, 19

Každý nový pacient, který se u nás chce registrovat, se musí osobně dostavit do naší ambulance s platnou žádankou od praktického či jiného lékaře. Posléze ho zdravotní sestra může objednat na konkrétní termín, čas a současně i k laboratornímu vyšetření. Telefonické objednávání u nás možné není. Děkujeme za pochopení.

Prosíme pacienty, aby se na vyšetření či konzultaci objednávali nejlépe telefonicky, vyhnete se zbytečnému čekání.

Poskytovaná zdravotní péče

Poskytovaná péče

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Proto na našem pracovišti každému pacientovi kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, v indikovaných případech doporučujeme 24 hodinové ambulantní monitorování tlaku. Minimálně jednou ročně kontrolujeme hladiny krevních lipidů. Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru, tuků a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace). Všem pacientům je pravidelně kontrolován EKG záznam a tam, kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Našim pacientům pravidelně kontrolujeme dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Naše pracoviště také provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti. Cílem edukací je detailní seznámení pacientů s problematikou diabetu, které je nezbytné k dosažení dobré kompenzace a k zabránění rozvoje specifických komplikací diabetu. Edukace provádí speciálně zaškolený personál – atestovaný lékař, edukační sestra nebo kvalifikovaná nutriční terapeutka. Tématem edukací jsou například dietní opatření při diabetu, seznámení s komplikacemi diabetu a s jejich prevencí, s monitorací glykémií, s aplikací insulinu a úpravou dávkování insulinu, dále pak pohybová terapie při diabetu a mnoho dalších témat.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické. Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Andrea Gamová, lékařka

Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2008. Po studiích zahájila svou klinickou praxi na Interním oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi. Na našem pracovišti působí od roku 2012. V letech 2012-2014 pracovala na Interní klinice ve fakultní nemocnici Motol na zkrácený pracovní úvazek. V roce 2014 získala atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie. Od roku 2021 spolupracuje s Mediconem v oboru endokrinologie.

 

RESTRIAL TÝM

Sestry, recepce

Marcela Málková, všeobecná sestra

Registrovaná všeobecná sestra s dlouholetou praxí v oboru kardiologie ve VFN a poté v soukromém sektoru.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace