Diabetologie

Petra Voka 159/I
Soběslav, 392 01
T: +420 381 522 057
E: diabetologiesobeslav@restrial.com

Our staff speaks English.

pondělí 06:30 – 11:30 12:00 – 15:00
úterý 06:30 – 11:30  12:00 – 15:00 
středa 06:30 – 11:30 12:00 – 15:00
čtvrtek 06:30 – 11:30 12:00 – 15:00
pátek    Každý nový pacient, který se u nás chce registrovat, se musí osobně dostavit do naší ambulance s platnou žádankou od praktického či jiného lékaře. Posléze ho zdravotní sestra může objednat na konkrétní termín, čas a současně i k laboratornímu vyšetření. Telefonické objednávání u nás možné není. Děkujeme za pochopení.

Poskytovaná zdravotní péče

Poskytovaná péče

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Proto na našem pracovišti každému pacientovi kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, v indikovaných případech doporučujeme 24 hodinové ambulantní monitorování tlaku. Minimálně jednou ročně kontrolujeme hladiny krevních lipidů. Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru, tuků a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace). Všem pacientům je pravidelně kontrolován EKG záznam a tam, kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Našim pacientům pravidelně kontrolujeme dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Naše pracoviště také provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti. Cílem edukací je detailní seznámení pacientů s problematikou diabetu, které je nezbytné k dosažení dobré kompenzace a k zabránění rozvoje specifických komplikací diabetu. Edukace provádí speciálně zaškolený personál – atestovaný lékař, edukační sestra nebo kvalifikovaná nutriční terapeutka. Tématem edukací jsou například dietní opatření při diabetu, seznámení s komplikacemi diabetu a s jejich prevencí, s monitorací glykémií, s aplikací insulinu a úpravou dávkování insulinu, dále pak pohybová terapie při diabetu a mnoho dalších témat.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické. Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Estera Kališová, lékařka

Lékařka s atestací z interního lékařství a diabetologie. Je absolventkou 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praxi získala na interním oddělení nemocnice Tábor a od roku 1993 pracuje v ambulanci diabetologie.

RESTRIAL TÝM

Sestry

Renata Nováková, všeobecná sestra

Po ukončení Střední zdravotnické školy v Táboře v oboru všeobecná sestra, nastoupila v nemocnici České Budějovice na oddělení Intermediální péče. Dále získala praxi na poliklinice Soběslav na cévním oddělení u Prof. MUDr. Jiřího Bartoše, také má zkušenosti z oborů ortopedie a gynekologie. Absolvovala certifikované kurzy v NCO NZO Brno obor diabetologie a pediatrie. Ve společnosti ResTrial pracuje od roku 2016.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace