Diabetologie

Petra Voka 159/I - 1. patro
Soběslav, 392 01
T: +420 381 968 993
T: +420 381 968 998 (podiatrie)
E: diabetologiesobeslav@restrial.com

Our staff speaks English.

pondělí 07:00 – 12:00 12:30 – 14:00
úterý 07:00 – 12:00  12:30 – 18:00 
středa 07:00 – 12:00  12:30 – 15:00 
čtvrtek 07:00 – 12:00  12:30 – 15:00 
pátek 07:00 – 13:00  
pondělí 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
úterý 07:00 – 12:00  12:30 – 17:00 
středa 07:00 – 12:00  12:30 – 15:00 
čtvrtek 07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
pátek 07:00 – 12:00  Každý nový pacient, který se u nás chce registrovat, se musí telefonicky objednat na konkrétní termín a čas. Děkujeme za pochopení.

Poskytovaná zdravotní péče

Poskytovaná péče

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Proto na našem pracovišti každému pacientovi kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, v indikovaných případech doporučujeme 24 hodinové ambulantní monitorování tlaku. Minimálně jednou ročně kontrolujeme hladiny krevních lipidů. Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru, tuků a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace). Všem pacientům je pravidelně kontrolován EKG záznam a tam, kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Našim pacientům pravidelně kontrolujeme dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

Naše pracoviště také provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti. Cílem edukací je detailní seznámení pacientů s problematikou diabetu, které je nezbytné k dosažení dobré kompenzace a k zabránění rozvoje specifických komplikací diabetu. Edukace provádí speciálně zaškolený personál – atestovaný lékař, edukační sestra nebo kvalifikovaná nutriční terapeutka. Tématem edukací jsou například dietní opatření při diabetu, seznámení s komplikacemi diabetu a s jejich prevencí, s monitorací glykémií, s aplikací insulinu a úpravou dávkování insulinu, dále pak pohybová terapie při diabetu a mnoho dalších témat.

Zdravotní služby, které nabízíme našim pacientům s cukrovkou, se snažíme poskytovat racionálně v rozsahu péče hrazené zdravotními pojišťovnami tak, aby co možná nejlepších výsledků léčby bylo dosaženo nákladově efektivně, a aby pokud možno pacienti na léčbu nemuseli doplácet. Sledujeme ceny a doplatky léků a snažíme se volit ty léky, které jsou kvalitní a zároveň ekonomické. Naše pacienty objednáváme na konkrétní čas.

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Lucie Chlupáčová, lékařka

Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 působí na interním oddělení v Nemocnici Tábor. Pro společnost ResTrial pracuje od září 2016. Je atestovanou lékařkou v oboru diabetologie a endokrinologie.

RESTRIAL TÝM

Sestry

Eva Říhová, všeobecná sestra

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace