Diabetologie

Pavlovova 1439/7
Svitavy, 568 02
T: +420 461 535 200
E: diabetologiesvitavy@restrial.com

pondělí 07:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý 07:00 – 12:00  13:00 – 18:00 
středa 07:00 – 12:00 13:00 – 14:00
čtvrtek 07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
pátek 07:00 – 12:00  Každý nový pacient, který se u nás chce registrovat, se musí osobně dostavit do naší ambulance s platnou žádankou od praktického či jiného lékaře. Posléze ho zdravotní sestra může objednat na konkrétní termín, čas a současně i k laboratornímu vyšetření. Telefonické objednávání u nás možné není. Děkujeme za pochopení.

Poskytovaná zdravotní péče

O diabetu

Jsme si dobře vědomi závažnosti onemocnění, jakým diabetes je, jelikož špatně léčená cukrovka vede k rozvoji mnoha komplikací, ke zhoršení kvality života a bohužel také ke zkrácení jeho délky. Proto věnujeme maximální úsilí léčbě našich diabetických pacientů.

Cukrovka je chronické onemocnění a její komplikace často vedou ke kardiovaskulárním onemocněním, jako jsou infarkt myokardu a cévní mozkové příhody. Proto na našem pracovišti každému pacientovi kontrolujeme krevní tlak při každé kontrole, v indikovaných případech doporučujeme 24 hodinové ambulantní monitorování tlaku. Minimálně jednou ročně kontrolujeme hladiny krevních lipidů. Naším cílem je dosáhnout a dlouhodobě udržet hodnoty cukru, tuků a krevního tlaku v takových mezích, které doporučují mezinárodní odborné společnosti jako je EASD (Evropská asociace pro studium diabetu) nebo ADA (Americká diabetická asociace). Všem pacientům je pravidelně kontrolován EKG záznam a tam, kde to je indikované, tak také i ultrazvukové vyšetření srdce. Našim pacientům pravidelně kontrolujeme dolní končetiny s cílem předcházet rozvoji tzv. syndromu diabetické nohy, který v případě zanedbání může vést až k amputaci části dolní končetiny.

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Mirka Fialová, lékařka

Absolventkou LF MU v Brně. Pracovala ve Svitavské nemocnici na interně a JIP interního oddělení, ve službách se podílela na provozu dialyzačního střediska Svitavy. Od roku 1997 do konce roku 2015 provozovala privátní praxi.

RESTRIAL TÝM

Sestry, recepce

Sylva Vojtová, všeobecná sestra

Po ukončení Střední zdravotnické školy ve Svitavách nastoupila na interní oddělení svitavské nemocnice, po 3 letech přestoupila na urologické oddělení a poté pracovala jako instrumentářka na centrálním operačním sále, kde v roce 1990 získala specializaci. V roce 2010 musela tuto pracovní pozici opustit, protože začala pečovat o vážně nemocnou maminku. Do nemocnice se zpět vrátila v roce 2013 na chirurgickou ambulanci. Ve společnosti ResTrial pracuje od roku 2018.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace