Praktický lékař – Akutní stavy

Akutní stavy – volejte  tel.155- tísňová linka
Kdy volat ZZS? V případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných nebo při stavech, které bez rychlého poskytnutí odborné pomoci mohou způsobit trvalé chorobné změny či smrt.

 

Nejzávažnějšími stavy, kdy je potřeba volat tísňovou linku 155, jsou zejména stavy bezprostředního ohrožení života a zdraví pacienta:

 • akutní poruchy vědomí až bezvědomí,
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných,
 • křeče a nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla,
 • zjevné poruchy dýchání a dušnost,
 • poruchy kardiovaskulární s doprovodnými symptomy, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé změny krevního tlaku,
 • těžká zranění, vážné dopravní nehody se zraněním osob, silná krvácení a velké rány,
 • zavalený, zasypaný pacient,
 • tonutí,
 • popálení, poleptání,
 • stavy působící náhlou bolest či utrpení,
 • všechny zvláštní situace, u nichž není vyloučeno akutní ohrožení životních funkcí,

změny chování a jednání ohrožující