PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Smetanovo náměstí 1358/3, Slaný, 274 01

Tel.: 312 520 866

E-mail: praktik@slanskazdravotni.cz

Náš tým

Lékaři

MUDr. Tomáš Trejbal

Lékař

MUDr. Vladimír Lelek

Lékař

 Zdravotní sestry

Jana Némethová

Všeobecná sestra

Bc. Leona Dragounová

Staniční sestra

Veronika Vojtová

Všeobecná sestra

Zdravotní služby

Zdravotní služby praktického lékaře poskytujeme našim pacientům od rané dospělosti až do pokročilého stáří. Zatímco pacienti mladšího věku naše služby využívají obvykle zejména v oblasti preventivní medicíny, očkování, posudkové medicíny, popřípadě běžných akutních infekčních onemocnění.
Zhruba od 40tého roku věku se již setkáváme chronickými onemocněními srdečně cévního aparátu jako je vysoký krevní tlak, chorobami metabolickými spojenými s nadváhou a obezitou popřípadě vnikem cukrovky. Námi používané diagnosticko-léčebné postupy odpovídají nejnovějším doporučeným postupům odborných lékařských společností. Současně se snažíme volit takové postupy, které jsou standardně hrazeny zdravotními pojišťovnami tak, aby pro vás nebyly příliš nákladné.

Místo praktického lékaře v systému poskytování zdravotních služeb spočívá ve včasné diagnostice a léčbě onemocnění, která jsou dobře řešitelná ambulantně. Například léčba vysokého krevního tlaku, poruchy metabolismu tuků, redukce tělesné hmotnosti. Zásadní rolí praktického lékaře je ale také péče a starost o duševní zdraví našich pacientů, schopnost diagnostikovat vznik a rozvoj duševního onemocnění, nebo poruch chování a nálad. Včasné odhalení a následně nastavení vhodné léčby ve spolupráci s odborným lékařem a terapeutem je dle našeho názoru klíčové.

Zastáváme názor, že velmi dobrá informovanost a znalost zdravotního stavu jsou nedílnou součástí léčebně preventivního procesu. Automaticky se snažíme našim pacientům poskytnout co možná nejvíce informací srozumitelnou formou tak, aby správně rozuměli nemoci jako takové a zvoleným léčebným postupům. Zároveň tak pacienti získají realistický náhled na nemoc stejně jako realistická očekávání stran výsledku léčby a doby k léčbě potřebné.

Považujeme za velmi důležité poskytovat našim pacientům také konzultace na téma zdravého životního stylu, vhodných pohybových aktivit, správných stravovacích návyků. Velká část zdravotních komplikací a onemocnění je způsobena nesprávnými návyky a špatným životním stylem, provázeným nedostatkem pohybu, špatnými stravovacími návyky, nadváhou obezitou, přemírou konzumace alkoholu, kouření či zneužívání návykových látek.

Vážíme si vašeho času, a proto se vás snažíme objednávat na přesný čas tak, abyste v čekárně strávili maximálně 15 minut. V případě, že se nás rozhodnete navštívit s akutním stavem bez objednání, doporučujeme vám zavolat a dohodnout se na vhodném čase návštěvy tak, abychom vás nenechali zbytečně čekat.