Naše hodnoty

Důvěra

Každodenní prací všech našich zaměstnanců se v maximální možné míře snažíme naplňovat naše heslo „Zdravotnictví s důvěrou“.

Vstřícnost

Vstřícný přístup k našim pacientům, kdy je nemocný naším rovnocenným a dobře informovaným partnerem.

Spolupráce

Zapojení pacientů do léčebného procesu je nezbytnou podmínkou toho, aby léčba jakéhokoliv onemocnění byla úspěšná.

Kvalita

Používání pokročilých léčebných postupů a moderní zdravotnické techniky.

Odbornost

Poskytování vysoce kvalitních odborných lékařských služeb špičkovým zdravotnickým personálem.
Lékařské služby, které našim pacientům poskytujeme, jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami, a tedy v ordinacích ResTrial si pacienti za tyto služby nemusejí nic připlácet. Uvědomujeme si, že kromě poskytované odborné péče je největší hodnota společnosti v zaměstnancích, kteří ji poskytují a organizují, a proto je pro nás zajištění jejich soustavného vzdělávání a co možná nejlepších pracovních podmínek prioritou.
Vážíme si času našich klientů a snažíme se dobrou organizací diagnostického a léčebného procesu přizpůsobit se jejich časovým možnostem a požadavkům.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace