Endokrinologie

Sofijské náměstí 3404/3
Praha 4, 143 00
T: +420 242 451 010

Our staff speaks English.

pondělí    
úterý 07:00 – 12:00 13:00 – 16:00
středa    
čtvrtek     
pátek    

  Autobus: 117, 150, 157, 165, 190
  Tramvaj: 2, 3, 17, 21

Poskytovaná zdravotní péče

Naše pracoviště

Specializované pracoviště v odbornosti endokrinologie poskytuje komplexní zdravotní služby pacientům s poruchami funkce žláz s vnitřní sekrecí tzv. endokrinopatiemi. Nejčastěji se setkáváme s onemocněními štítné žlázy (thyreopatie), příštítných tělísek a s osteoporózou. V léčbě našich pacientů s endokrinologickými chorobami je našim cílem postupovat v souladu s doporučeními mezinárodních odborných lékařských společností, tak abychom pokud možno dosáhli úplné normalizace zdravotního stavu pacientů. Spolupracujeme s Endokrinologickým ústavem, Všeobecnou fakultní nemocnicí a s Fakultní nemocnicí Motol. V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme našim pacientům dle doporučení lékaře fyzikální a sonografické vyšetření, v indikovaných případech odběr vzorku štítné žlázy (jedná se o punkci tenkou jehlou k mikroskopickému vyšetření).

RESTRIAL TÝM

Ordinující lékaři

MUDr. Tomáš Schvalb, lékař

V roce 2015 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté nastoupil na lůžkové interní oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, kde i nadále částečně působí. Absolvent interního kmene, nyní se připravuje na atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie.

RESTRIAL TÝM

Sestry, recepce

Barbora Kassouf, staniční sestra

Všeobecná sestra s registrací. Po studiu získala praxi v Ústřední vojenské nemocnici na oddělení ortopedie, poté působila jako vrchní sestra na soukromé dentální klinice. Další zkušenosti získala na Jednotce intenzivní péče Malvazinky. Poslední 4 roky pracovala v intenzivní medicíně a hyperbarické komoře v zahraničí. V ResTrialu pracuje od roku 2018.

Sledujte restrial

Získejte aktuální informace
z Vaší ordinace